Om oss

Helgeland Sparebank er en selvstendig, alliansefri og børsnotert bank med en forvaltningskapital på vel 32 mrd kroner. Banken har 150 ansatte og 4 kontor på Helgeland, med hovedkontor i Mo i Rana. Banken har over 50 prosent markedsandel i regionen, takket være et kompetent rådgivningsmiljø og korte beslutningslinjer.

Helgeland Sparebanks viktigste oppgave er å bidra til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet. Vi er en drivkraft for vekst på Helgeland, og en stor del av overskuddet går til lokalsamfunnet i form av sponsing og gaver til idrett, kultur og kunnskap.

Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og institusjoner knyttet til Helgeland.

Hjemmeside | Facebook | Twitter